L’ACUP elabora un informe que guia la implementació de la LOSU en el sistema universitari

  • L’informe contribueix a guiar les universitats catalanes sobre la incidència de la LOSU en l’elaboració dels seus nous Estatuts 

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) presenta l’informe La reforma dels Estatuts de les universitats públiques de Catalunya derivada de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU)  que compleix dos objectius, d’una banda, ser un material de suport que faciliti la implementació de la LOSU en l’elaboració dels nous Estatuts de les universitats catalanes (E/U) i, d’altra banda, apropar la matèria a qualsevol membre de la comunitat universitària catalana.

Des del conjunt d’Universitats Públiques de Catalunya es va identificar la necessitat i utilitat de disposar d’un document sintètic que faciliti els processos d’elaboració dels E/U a partir de la incidència de la LOSU, tenint en compte el breu lapse de temps que marca la llei per adaptar-se’n.

En aquest sentit, es va acordar encomanar l’elaboració de l’informe a la professora Elena Lauroba, catedràtica de dret civil a la Universitat de Barcelona, qui també ha coordinat el procés de treball compartit amb representants de les vuit universitats ACUP. 

El procediment d’elaboració, doncs, s’ha inspirat en la metodologia que adopten determinats organismes internacionals: obtenir propostes i reflexions a partir dels debats adoptats en el si d’un grup de treball. Així doncs, es va constituir un grup de treball integrat per dos membres de cadascuna de les universitats públiques que s’ha trobat un total de set sessions, i que ha construït un coneixement rigorós a partir de les primeres lectures de la LOSU i ha suposat identificar problemes o repte que ja estan vivint els responsables d’executar-la. 

L’informe ja està disponible en obert al repositori de l’ACUP així com la seva traducció al castellà. 

Descarrega l’informe en català i/o castellà

 

Imatges
LOSU