L’ACUP, el govern i els agents socioeconòmics aposten per promoure la formació dual en el sistema universitari català

Aquest dimarts 14 de setembre de 10h a 12h s'ha celebrat al Palau Macaya de Barcelona la presentació de la segona edició de l'informe "Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català", impulsat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i dirigit i coordinat pel professor Ferran Badia de la Universitat de Lleida (UdL), pionera de la implementació d’aquesta modalitat formativa.

L'estudi vol contribuir a fomentar la formació dual en l’àmbit de l’educació superior de Catalunya.   Aquest model pedagògic, basat en el principi de complementarietat  dels aprenentatges  en un entorn acadèmic i en un de professional, responsables ambdós de la formació, el seguiment i l’avaluació de l’aprenent, requereix, a més, comptar amb la complicitat de les institucions, encarregades d’establir el marc legal necessari per mitjà de l’impuls de referències contractuals específiques, de polítiques de finançament i d’un reconeixement acadèmic oficial dels estudis.

La formació universitària dual pot afavorir l’adequació entre les competències i habilitats que els joves adquireixen a la universitat i les requerides per la societat i pel mercat de treball alhora que ajudar a millorar l'ocupabilitat dels titulats. En aquest sentit, l'informe assenyala que "aquesta modalitat formativa pot esdevenir una eina adient" per reduir l'atur juvenil, que s'ha agreujat "a causa de la irrupció de la COVID-19" i que a l'Estat espanyol frega el 37%, molt per sobre de la mitjana europea (17,3% Unió Europea, 17,5% zona euro a maig de 2021).

Les conclusions de l'informe, que compta amb les aportacions de mes d’una vintena d’autors representants dels diferents agents de la societat (govern, patronals, cambres, sindicats, fundacions...) i experts en la matèria del context estatal i europeu, aposten per incloure la formació dual en l'oferta formativa del sistema universitari català, amb un "model adaptat a les particularitats de la societat i al teixit productiu de Catalunya, proposant un marc i unes regles de joc que en facilitin el desenvolupament i proporcionin garanties de seguretat a totes les parts implicades".

Entre les propostes concretes, destaquen la creació d'un contracte laboral específic; l’impuls de polítiques de suport adreçades a les universitats i a les empreses/entitats; l’estudi de mecanismes que facilitin la continuïtat entre els cicles formatius de grau superior i els estudis universitaris de caire professionalitzador; el foment de la formació dels tutors d’empresa i d’universitat; i la promoció de vincles entre universitats de diferents països, facilitant la mobilitat i l'intercanvi internacionals  de l'estudiantat que cursa aquesta modalitat formativa tot posant a la seva disposició les respectives xarxes d'empreses/entitats col·laboradores.

L’informe espera a ser d’utilitat per al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya que mesos enrere va aprovar la creació d’un grup de treball, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb la participació de totes les universitats catalanes i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la promoció i el desenvolupament de la formació dual universitària, amb l’objectiu d’acomplir les accions proposades en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Han participat en l’acte de presentació Javier Lafuente, president de l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC); Victòria Girona, directora general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya; Ferran Badia, professor i vicerector de la Universitat de Lleida (UdL); Joan Corominas, vicepresident segon de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i president del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) i Margarita Moltó, Coordinadora del grup de treball del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per a la promoció i el desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari de Catalunya.

La presentació de l'Informe s’emmarca en la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i ha rebut el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços d’interès:

Imatges