L’ACUP desplega el seu pla de treball per al 2023 amb l’objectiu de reforçar la qualitat i l’impacte social de les universitats mitjançant una millora del finançament públic

  • Els quatre àmbits de treball prioritaris seran la formació i la docència, la gestió universitària, la recerca i l’impacte social, així com la projecció internacional de les universitats públiques de Catalunya

El president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, ha presentat el nou pla de treball del 2023 de l’Associació, aprovat el passat 24 de gener per l’assemblea general. Ho ha fet en una roda de premsa a la Sala de Juntes del Rectorat de la UPC, acompanyat pel secretari executiu de l’ACUP, Josep M. Vilalta. Durant l’acte, ambdós han presentat la nova junta directiva de l’Associació i han exposat els principals objectius i projectes que l’ACUP s’ha marcat com a prioritaris per a aquest nou mandat i al llarg de l’any 2023.

Foto de la roda de premsa

Gestió universitària

En l’àmbit de la gestió universitària, l’assemblea general de l’ACUP ha acordat treballar juntament amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per dissenyar unes bases d’un nou model de finançament de les universitats públiques, que asseguri la suficiència financera i la qualitat i que estableixi un horitzó estable de millora del finançament públic per tal d’arribar a allò establert al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement  i la LOSU. Aquest nou model de finançament hauria d’incloure un Pla plurianual d’Inversions Universitàries (PIU) que corregeixi els dèficits en les infraestructures universitàries produïda als darrers deu anys. En la mateixa línia, es vol reforçar el pla de xoc en matèria de plantilles PDI i PAS. 

Durant 2023, també es treballarà per a l’adequació i el desplegament de les noves lleis que afecten el sector: la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), la Llei de la Ciència de Catalunya (DOGC) i la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. En aquesta línia, s’elaborarà un  informe per a l’adaptació dels estatuts de les universitats públiques als canvis introduïts per la LOSU. Aquest treball permetrà facilitar la revisió dels estatuts de les universitats, sense perjudici d’una adaptació específica a cadascuna de les universitats i atenent a la seva autonomia.

Recerca i impacte social

El president de l’ACUP també ha posat èmfasi en l’àmbit de la recerca i l’impacte social. Per al seu mandat, l’assemblea general ha marcat la reclamació d’un fons de finançament basal per al foment de la recerca a les universitats; el desplegament de projectes europeus en matèria de compromís social de les universitats i de foment de la sostenibilitat; el continuat compromís amb l’Agenda 2030 de l’ONU i els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS); així com el manteniment de les activitats de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), que agrupa el sector empresarial del país, les universitats i les institucions públiques pel bé del progrés social, econòmic i cultural del país. La Plataforma CTI va ser creada fa deu anys per l’ACUP amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Foment del Treball Nacional, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Fundació “la Caixa”.

Formació i docència

En l’àmbit de la formació, Crespo ha destacat la celebració del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que se tindrà lloc del 4 al 6 de juliol al Campus Cappont de la Universitat de Lleida sota el lema ’Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes‘. En el mateix àmbit, durant 2023 es durà a terme un estudi de l’impacte de les iniciatives d’innovació docent i es publicarà un nou Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes.

Projecció internacional

Una de les principals línies estratègiques de l’ACUP és l’impuls internacional del sistema universitari català. Crespo ha esmentat la posada en marxa del nou Pla de projecció internacional i compromís global de les universitats públiques catalanes (2023-2026). En aquest sentit, per al 2023, es continuarà treballant en l’impuls de les activitats de la Xarxa Global d’Universitats per a la Innovació (GUNi), la xarxa UNESCO de la qual l’ACUP n’ostenta la presidència i el secretariat mundial. Actualment, la xarxa GUNi està formada 290 institucions de 86 països.

Un dels elements centrals de la projecció internacional és la posada en marxa del projecte de la Capitalitat Universitària Mundial, en col·laboració amb totes les institucions que van donar suport a la celebració a Barcelona de la Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO: Govern central, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, ACUP i GUNi. El projecte compta també amb el suport de la Fundació “La Caixa”. La Capitalitat Universitària Mundial pretén consolidar Barcelona i Catalunya com a espais universitaris de referència internacional i desplegar, ja des d’aquest any, tot un seguit de programes internacionals de referència en l’àmbit de la política i la gestió universitària.  

Sobre l’ACUP i la nova junta directiva

L’ACUP té com a finalitat principal exercir com a veu essencial de les universitats públiques de Catalunya i sumar esforços per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts per a la millora del sistema universitari per a que aquest constitueixi un motor de desenvolupament social, cultural i econòmic. Amb aquests objectius, l’Associació desplega tres línies de treball: d’una banda, la representació institucional, la connexió amb la societat i els estudis; d’altra banda, el desenvolupament de projectes i iniciatives estratègiques pel conjunt del sistema; i, finalment, la projecció internacional i el compromís global de les universitats públiques catalanes.

El 24 de gener passat es va constituir la nova junta directiva de l’ACUP, que estarà formada durant tot l’any pel rector de la UPC, Daniel Crespo, com a president; el rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, com a vicepresident; la presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Tania Nadal, com a vicepresidenta segona; el president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Poblet, com a vicepresident tercer; i el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, com a secretari.

Documents
Imatges
Foto de la roda de premsa