La segona edició de la Recircula Challenge de la UPC aborda el repte dels residus tèxtils sintètics en l'àmbit esportiu

La segona edició de la Recircula Challenge impulsada per l'UPC aborda el repte dels residus tèxtils sintètics en l'àmbit esportiu. Es tracta d'una competició universitària adreçada a estudiantat matriculat el curs 2019-20 en una titulació de grau, màster o doctorat en qualsevol universitat del món amb l'objectiu d'impulsar solucions innovadores amb base tecnològica en relació als reptes de l’economia circular en un entorn d’aprenentatge col·laboratiu

El Recircula Challenge s’emmarca en el projecte Hub Recircula(obriu en una finestra nova), una iniciativa per crear un ecosistema d’innovació per abordar els reptes emergents i urgents de l’economia circular impulsada per la UPC i l’Àrea metropolitana de Barcelona. El projecte connecta amb l’Estratègia UPC Recircula(obriu en una finestra nova) per promoure l’economia circular en l’ús, la compra i la gestió responsable de recursos i residus a la UPC.

En la primera edició la competició va posar el focus en el tema Bosses i Films. Com fer un món sense aquests residus?

Consulteu tota la informació, els premis i les bases aquí i animeu-vos a participar!

Documents
Challenge2020385.61 KB
Imatges