Jornades sobre Emergència climàtica i transició energètica a la URV

La Universitat Rovira i Virgili organitza del 7 al 10 d'octubre unes jornades de reflexió sobre l’emergència climàtica i la transició energètica. L’objectiu és implicar els agents socials, tècnics i acadèmics en un debat al voltant dels principals reptes que ens planteja el canvi climàtic. Per això s'analitzaran els efectes de la gestió energètica, el consum dels recursos i els impactes socials (desigualtats), fent especial èmfasi en les solucions que poden aportar els investigadors i els grups de recerca interaccionant amb el territori i amb el conjunt de la societat.

La trobada pretén proporcionar elements objectius sobre com la ciència afronta els impactes i reptes que la ràpida transició climàtica planteja i, també, preveure respostes adequades als reptes que suposa l’emergència climàtica per a la Catalunya Sud.

Amb aquesta finalitat, es plantegen quatre jornades interrelacionades. La primera (7 d’octubre), es dedicarà a proporcionar informació de com la ciència contribueix a millorar el coneixement, monitorització i predicció del canvi climàtic. En aquesta jornada també s’analitzarà com poden contribuir aquests serveis climàtics de qualitat a estudiar l’impacte climàtic en alguns dels socioecosistemes més rellevants de la Catalunya Sud, com són les zones costaneres, entre d’altres.

La segona jornada (8 d’octubre) es dedicarà a debatre i potenciar estratègies d’R+D+I per abordar la transició energètica i delimitar, d’aquesta manera, una agenda conjunta que contribueixi a guiar l’estratègia del territori i de la URV en aquest camp en els propers anys.

La tercera activitat (9 d’octubre) coincidirà amb la inauguració del nou curs acadèmic de la URV. La lliçó inaugural la pronunciarà Clare Goodess, investigadora de la prestigiosa Unitat de Recerca Climàtica (Climatic Research Unit) de la Universitat d’East Anglia (Norwich, Regne Unit). Clare Goodess exposarà la justificació i les motivacions que han portat aquesta universitat britànica a formalitzar la seva declaració d’emergència climàtica i de biodiversitat.

Finalment, la quarta jornada (10 d’octubre) s’organitzarà en format fòrum perquè la societat civil, els agents socioeconòmics, la Universitat, les administracions i els actors polítics de la regió debatin conjuntament les actuacions, el compromís i la mobilització requerida a curt, mitjà i llarg termini per fer front a l’emergència climàtica i a la transició ecoenergètica de la Catalunya Sud. Per centrar el debat, s’hi presentarà el darrer informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), publicat a principis d’agost de 2019: El canvi climàtic i la terra. Aquest estudi fa especial èmfasi en la desertificació, la degradació de les terres i la seva gestió sostenible, la seguretat alimentària i els fluxos de gasos d’efecte hivernacle en els ecosistemes terrestres. Un dels seus missatges més rellevants és que “la instauració d’un enfocament global que premiï la sostenibilitat combinat amb l’adopció de mesures preventives és la millor combinació per afrontar el canvi climàtic”.

Font: URV

Imatges
jornades