Ja disponible el pla d’acció del sistema universitari català per a la consecució de l’Agenda 2030

El paper del sistema de coneixement de Catalunya és cabdal en la implementació de l'Agenda 2030 per avançar vers el desenvolupament sostenible. Les universitats i els centres de recerca catalans són agents clau per donar resposta als reptes que plantegen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tant de manera transversal com específica.  

Per primera vegada, en l'agenda política internacional, l'educació superior és considerada important per assolir el desenvolupament sostenible a escala planetària.  Addicionalment, i recollit en els diferents objectius, l'Agenda 2030 posa de manifest la importància de la recerca i la transferència, missions també del sistema universitari així com del de recerca. 

El Govern de Catalunya s'ha compromès amb els ODS mitjançant l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i l'impuls de l'Aliança Catalunya 2030, en el qual participa el grup de treball de l'Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en el qual l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) hi participa amb Josep M. Vilalta com a representant.

Grup de Treball del CIC

El Grup de Treball de l'Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) neix el febrer del 2019 com a resposta al paper principal que el sistema universitari català, mitjançant les missions de docència, recerca i transferència, ha de tenir en l'assoliment dels objectius de l'Agenda 2030.  

La posada en marxa del grup permet elaborar una diagnosi de la contribució de les universitats catalanes a l'Agenda 2030, així com dissenyar una estratègia per al conjunt del sistema universitari amb l'objectiu últim que els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) siguin presents tant en la presa decisions dels òrgans de govern de les 12 universitats catalanes com en el dia a dia de tota la comunitat universitària. 

El Grup de Treball de l'Agenda 2030 compta amb representants de les 12 universitats de Catalunya, així com representants dels estudiants, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Institució CERCA, de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i de la Secretaria General del CIC. 

Pla d'acció de les universitats catalanes

El pla d’acció del sistema universitari per a la consecució de l’Agenda 2030 s'organitza en cinc dimensions: estratègia i governança, educació i docència, recerca i transferència, compromís amb la societat, i iniciatives de campus.  Aquests àmbits es corresponen amb els quatre proposats per la International Association of Universities (IAU) en l'enquesta mundial sobre educació superior i recerca per al desenvolupament sostenible, i s'ha afegit un cinquè (el corresponent a estratègia i governança) d'acord amb el context del sistema universitari català. Cadascuna de les dimensions del pla d'acció s'articula en unes línies d'actuació que es concreten en un seguit d'accions, plantejades amb el doble objectiu, d'una banda, d'accelerar la incorporació de l'Agenda 2030 a les universitats catalanes i, de l'altra, enfortir el paper del sistema universitari de Catalunya en les diferents actuacions que abordin la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides.  En aquest sentit, les accions d'aquest pla es formulen en clau de sistema universitari com a conjunt, deixant a banda les iniciatives que ja s'estiguin realitzant o es puguin desenvolupar en futur de manera individual per les universitats catalanes.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR). Generalitat de Catalunya

ods

També et pot interessar

  • Francesc Xavier Grau, rector de la URV entre 2006 i 2014, és el nou responsable de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, segons ha aprovat el Govern aquest 3 de juliol. Aquesta secretaria general depèn del Departament d’Empresa i Coneixement i té les funcions de...

  • Els dies 6, 7 i 8 de febrer de 2018 hi haurà més de 200 xerrades repartides entre els diferents centres sobre els graus que ofereix a la UAB, incloent-hi l'oferta de nous graus, a càrrec de professorat de la universitat. És la millor manera de conèixer de primera mà de què va, com funciona... el...

  • La xarxa Scholars at Risk (SAR) ha publicat Free to think 2017 (Lliure de pensar 2017), un informe anual d'anàlisi de 257 atacs registrats a comunitats d'educació superior en 35 països, entre l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de, 2017. L'ACUP i les universitats que en formen part es van unir a...

  • El 18 i 19 d’octubre es van celebrar al Monestir de Les Avellanes (La Noguera, Lleida) les VIII Jornades Catalunya Futura amb el títol “Regions i ciutats del coneixement. Estratègies per al progrés social i econòmic” i en el marc de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI)...