Inscripcions obertes al curs online (MOOC) sobre Recerca i Innovació Responsables (RRI)

El projecte europeu HEIRRI ofereix un curs online (MOOC) per aprendre sobre el concepte de Recerca i Innovació Responsables (RRI):

"Concepts and Practice of Responsible Research and Innovation"

https://www.canvas.net/browse/pompeu-fabra/courses/concepts-research-innovation

El curs és gratuït i l la seva durada és de sis setmanes, del 26 de febrer al 9 d'abril 2018. És obert a tothom, i en especial a aquelles persones interessades en projectes de recerca o Educació Superior.

Més informació i inscripcions al MOOC aquí

Més informació sobre el projecte HEIRRI aquí.

Què és HEIRRI:

HEIRRI (Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation) és un projecte europeu coordinat per la Universitat Pompeu Fabra i finançat a través del programa Horizon2020 de la Comissió Europea. El projecte té per objectiu d'integrar el concepte de "Recerca i Innovació Responsables" (RRI- Responsible Research and Innovation) en les carreres científiques i enginyeries, actuant fonamentalment des de les universitats i altres institucions d'educació superior (HEI, Higher Education Institutions). El concepte de "Recerca i Innovació Responsables" implica la necessitat d'alinear la R+D+i, en totes les seves fases, amb les necessitats, els valors i les expectatives de la societat. La Comissió Europea està impulsant molt activament el coneixement i l'aplicació pràctica del concepte RRI, centrant les seves actuacions en 6 eixos clau: la participació i implicació ciutadana; l'ètica; l'educació científica; la igualtat de gènere; l'accés obert; i la governança de la R+D+i.

Juntament amb 8 institucions europees més, l’ACUP forma part del consorci de HEIRRI i és responsable de la internacionalització i comunicació del mateix.

El projecte va començar el darrer setembre 2015 i finalitzarà el setembre 2018 i un dels principals resultats del projecte són els programes de formació en RRI, preparats per ser inclosos en plans d'estudis universitaris de tot el món. Amb el seu treball, el projecte HEIRRI contribueix a fer més responsable el sistema de recerca i formació cap a les necessitats de la societat.

Imatges
Heirri