Escola d'Estiu “Canvi climàtic a la conca mediterrània: evidències, discussió i aportacions ciutadanes” en el marc del projecte europeu TeRRIFICA

“El canvi climàtic és el repte clau actualment. Mitigar els seus impactes i adaptar-se als canvis que ja s’estan produint o impossibles d’evitar requeriran canvis fonamentals en les societats i comportaments de tot el món, així com avenços científics, tant tecnològics com socials (Carlos Moedas. Comissari d’Investigació, Ciència i Innovació. Clima Adaptació al canvi - Direcció General de Recerca i Innovació, Comissió Europea). És en aquest context que sorgeix el projecte europeu TeRRIFICA (Territorial RRI fostering innovative climate action), el qual organitza les escoles d'estiu a les sis regions pilot on el projecte s'implementa a Europa per tal de desenvolupar idees per a un futur positiu i visions del paisatge climàtic per al 2030.

L’Escola d’Estiu TeRRIFICA organitzada en el marc del pilot TeRRIFICA de l’àrea metropolitana de Barcelona se celebrarà en línia del 28 al 30 de juny de 2021 sota el títol “Canvi climàtic a la conca mediterrània: evidències, discussió i aportacions ciutadanes”.

Aquesta Escola d’Estiu té com a objectiu desenvolupar idees per a una visió de futur positiva del paisatge climàtic a la conca mediterrània per al 2030. Algunes de les sessions se centraran en la regió metropolitana de Barcelona, ​​una de les sis regions pilot europees que formen part de la Projecte TeRRIFICA.

Organitzadors

Aquesta escola d’estiu està organitzada per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) / Global University Network for Innovation (GUNi), com a membres del consorci TeRRIFICA, juntament amb la Universitat de Girona (UdG), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Unió per la Mediterrània (UpM), i el Mediterranean Environmental Change Management Master Study and Ecosystems (MEHmed), en el marc d'aquest projecte.

Podeu trobar més informació, inscripcions i programa en aquest enllaç.

Imatges
Escola d'Estiu TeRRIFICA “Canvi climàtic a la conca mediterrània: evidències, discussió i aportacions ciutadanes”