El rector de la UAB, Javier Lafuente, nou president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, pren el relleu a María José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), al capdavant de l’ACUP al llarg del 2020.

Aquest dijous 28 de gener de 2021 s'ha constituït la nova junta directiva de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que estarà formada durant tot un any pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, com a president; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, com a vicepresident; el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Joan Corominas, com a vicepresident segon; el president del consell social de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramon Carbonell, com a vicepresident tercer; i la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras, com a secretària. 

D’aquesta manera el rector de la UAB, Javier Lafuente, pren el relleu a María José Figueras, rectora de la URV al capdavant de l’ACUP al llarg del 2020.

Javier Lafuente és catedràtic d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Tècnica, l’any 1982, es va doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology. És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV). El grup de recerca que encapçala s’ha especialitzat en el desenvolupament de sistemes de tractament biològic d’efluents líquids, sòlids i gasosos. És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. Ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents. Ha estat director del Departament d’Enginyeria Química (2004-2010) i vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També ha estat coordinador de la titulació d'Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, ha format part de les comissions d'Economia i d'Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d’avaluació de professorat i de projectes de recerca.

Els rectors i rectores de les universitats representen la institució a l'Assemblea General de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Des de l’any 2008 es van afegir com a membres de l’Assemblea General de l'Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres. 

Sobre l’ACUP
L'ACUP es va crear l'any 2002 i en formen part la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració cercant l'eficiència i el major impacte.

ACUP 2021

També et pot interessar