El projecte d'emprenedoria social MAINGATE pretén acompanyar persones immigrants subsaharianes amb estudis superiors cursats en els països d'origen

MAINGATE és un programa d'orientació, acompanyament i suport destinat a que els immigrants validin ràpidament els seus estudis, complementar-los amb estudis superiors i que finalment acabin accedint a feines qualificades.

En paraules del seu fundador, Abdoulaye Fall, “MAINGATE és fruit de l'experiència de persones amb estudis que han viscut i patit el llarg i dur viatge de migrar, adaptant-se a una nova cultura, convalidant i reforçant els seus estudis, amb l’objectiu de convertir els seus somnis i aspiracions en fets”.

Per a contextualitzar la problemàtica s’ha realitzat un treball de camp amb 150 persones subsaharianes amb estudis superiors que n’ha fet palesa la seva complexitat: el 70% troba dificultats per a convalidar els seus estudis. En aquest treball de camp també s’han realitzat entrevistes a informants qualificats com acadèmics, empresaris i responsables de recursos humans, entre d’altres.

Això com explica Fall en la presentació executiva, entre les raons de ser del projecte està el fet que no hi ha cap servei formal d’assistència individualitzada que tingui en compte les barreres culturals i lingüístiques en els tràmits de convalidació i homologació d’estudis universitaris tant en període pre-migratori com una vegada al territori. A més, entre altres raons esmentades s’hi troba la falta de diversitat present en les esferes laborals d’alta qualificació, que no reflecteixen la diversitat demogràfica del territori, abocant als immigrants a la realització de feines de baixa qualificació, desaprofitant una important font de talent.

En aquest sentit, el projecte vol donar resposta a aquest context a través d’assessorament i d’orientació, acompanyament en el procés de convalidació, en l’accés a estudis superiors i en l’accés a llocs de treball qualificats acordes als estudis cursats i al nivell de formació.

Des de maig de 2021, l’ACUP dóna suport institucional al projecte.

Tota la informació relativa al projecte es pot consultar al web www.maingate.social

 

Imatges
Main Gate