El futur del treball a Catalunya, a debat a les V Jornades Catalunya Futura

Aquest dijous 25 d’octubretenen lloc les V Jornades Catalunya Futuraa la cava Mastinell de Vilafranca del Penedès. Enguany, les Jornades estan centrades en la temàtica del futur del treball i els seus reptes pel paísi per a cadascun dels agents econòmics, acadèmics, socials i institucionals. Aquestes Jornades estan organitzades per la Plataforma CTI (Plataforma Coneixement, Territori i Innovació), que organitza anualment les Jornades Catalunya Futura i les quals agrupen unes 40 persones de reconegut prestigi provinents de diversos sectors per tal d’analitzar i debatre temes estratègics de país. L’edició d’enguany porta per títol “El futur del treball a Catalunya: perspectives i reptes per a empreses, universitats i institucions”.

Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha expressat en el seu discurs d’obertura “la necessitat de potenciar les relacions existents entre el món acadèmic, el sector privat i les institucions públiques amb una agenda compartida i la transferència d’informació per tal de promoure iniciatives de canvi i millores transformadores que ajudin a superar els problemes i reptes actuals de país”. Josep González, president de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i Mª Àngels Tejada,Presidenta de les Comissió Laboral i de RRHH de Foment del Treball Nacional, han participat també en l’acte de benvinguda, mostrant el seu compromís en generar sinèrgies des de les seves institucions.

Al llarg del matí s’han celebrat diverses ponències sobre Elfutur del treball en perspectiva internacional, de la mà d’Alfons Cornella, Fundador d’Infonomia; Ramón López de Mántaras, Director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial III-CSIC; i Joan Torrent, Doctor en Societat de la Informació i el  Coneixement, UOC. 

S’ha fet palesa la necessitat de fer més transversals les titulacions universitàries actuals, així com la inversió en formació al llarg de la vida. En el món canviant en el que vivim, cal anar adquirint noves competències que permetran els estudiants i ciutadans del futur afrontar els reptes professionals. En aquest sentit, Cornella ha destacat la necessitat de crear entorns col·laboratius entre persones i màquines per a millorar l’eficiència en el treball; “No es tracta de competir contra les màquines, sinó que aquestes ajudin les persones a ser més eficients”. El fundador d’Infonomia també ha destacat la manca de formació per fer servir moltes de les noves tecnologies. “Aquesta deficiència és la que cal salvar. Cal més formació per a saber fer servir les màquines”.

La jornada del matí ha acabat amb un debat moderat de la mà d’Esther Sánchez, HR Corporate Manager de Flex-N-Gate i ex Secretària de Treball i Relacions Laborals i Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya. S’han posat sobre la taula idees com la necessitat d’evolucionar cap a l’aprenentatge col·lectiu i la transformació de la figura clàssica del professor a orientador i gestor de comunitats d’aprenentatge.

Sota el títol El futur del treball a Catalunya. Implicacions per a empreses, universitats i institucions, el programa de la tarda obrirà un debat de més de dues hores sobre quins poden ser els impactes a Catalunya i les responsabilitats i deures de cada sector. Hi participaran Josep Ginesta, Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya); Franscesc Xavier Grau, Secretari d’Universitats i Recerca (Generalitat de Catalunya); i Aleix Pons, Director d’Economia i Finances de la Fundación COTEC.

Entre els assistents també hi participen la majoria de rectors i rectoresi bona part dels presidents/es dels Consells Socials de les universitats catalanes, així com Javier Pacheco, Secretari General de Comissions Obreres (CCOO); David Garrofé, Secretari General de la patronal catalana CECOT; Narcís Bosch, Secretari General del Consell General de Cambres; Josefa Garcia, Secretària Nacional d’UGT Catalunya; i Àngel Font, Director Corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària "la Caixa".

Aquestes Jornades donen el tret de sortida a un conjunt d’activitats d’anàlisi i debat sobre el futur del treball a escala local i internacional que s’impulsaran des de la Plataforma CTI i la Global University Network for innovation (GUNi).

Sobre la temàtica del futur del treball:

El món del treball esdevé clau com a element receptor, alhora que generador, de les intenses i ràpides transformacions socials pròpies de la nostra època i se situa com el centre de les relacions socials i de l’organització social i política de les societats modernes.

Segons un recent estudi de l'Institut McKinsey Global (2017), al voltant del 60% de les ocupacions actuals realitzen un 30% de tasques que tenen un alt risc d'automatitzar-se en els pròxims anys. En l'àmbit europeu, segons l'Organització Internacional del Treball (2016) Espanya se situa junt amb Alemanya, dintre del G-5, com un dels països amb els nivells més elevats d'activitats automatitzables (47-49%).

Fenòmens socials com la globalització, els canvis demogràfics o la revolució tecnològica estan contribuint cada vegada més a la contínua transformació del mercat de treball. La internacionalització de l’economia, processos migratoris, desindustrialització, deslocalització i l’explotació de recursos naturals cada vegada més escassos continuen generant nous reptes per a les empreses de tot el món. Com a conseqüència a aquests fenòmens, s’estan generant noves oportunitats (robotització, big data, digitalització), sectors econòmics (economia circular, oci i cultura, energies renovables) i formes d’organització del treball (precarització, economia col·laborativa).

Per tot plegat, es fa necessària la reflexió, l’anàlisi, i poder compartir visions entre diferents disciplines (economia, sociologia, robòtica, dret i relacions laborals, polítiques públiques, etc.) i entre el sector econòmic/empresarial, els centres de coneixement/acadèmics, les institucions i les organitzacions socials.

Cal potenciar les relacions existents entre el món acadèmic, el sector privat i les institucions públiques a través de la creació d’una agenda compartida i la transferència d’informació entre tots els actors per tal de promoure iniciatives de canvi i millores transformadores.

Sobre les Jornades Catalunya Futura

Una de les principals activitats promogudes per la Plataforma CTI són les Jornades Catalunya Futura,les quals agrupen cada any experts de reconegut prestigi dels diversos sectors, per invitació i a porta tancada, per analitzar i debatretemes estratègics de país. Les Jornades constitueixen un espai privilegiat per al debat d’un grup reduït de persones per invitació: directius de les universitats publiques catalanes, directius de les associacions empresarials i diversos líders d’institucions publiques, empreses i organitzacions del país.

Les darreres quatre edicions de les Jornades han estat dedicades a la innovació i la competitivitat econòmica (2013), el capital humà i ocupació (2014), la innovació per a la competitivitat territorial (2015) i la innovació i els reptes socials (2017).

Sobre la Plataforma CTI

La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI), organitzadora de les Jornades, és un espai permanent d'anàlisi i de treball conjunt entre empreses, universitats públiques (ACUP) i institucions catalanes.

La Plataforma és una iniciativa promoguda per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Foment, PIMEC i La Caixa, i que compta amb el suport de diverses empreses i organitzacions del territori: Sigma, Aigües de Barcelona, MAT Holding, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. La Plataforma CTI té com a objectiu crear un espai estable de debat i de treball entre els tres agents: universitats, empreses i administració, amb l’objectiu de reforçar el desenvolupament social i econòmic de Catalunya.

Més informació:

www.plataformacti.cat

Twitter @PlataformaCTI

Imatges