Comunicat dels rectors i rectores de les universitats públiques catalanes

Davant els escenaris econòmics que s'entreveuen, els rectors i les rectores de les universitats públiques de Catalunya expressen la seva inquietud per un rumb pressupostari que pot acabar afectant la qualitat del capital universitari, en recerca i educació, construït al llarg dels darrers 15 anys i en aspectes tan crítics com la formació d’investigadors, la política de professorat o la internacionalització del sistema. La nostra societat i especialment el nostre jovent no es poden permetre un retrocés que afecti irreversiblement el sistema educatiu i de ciència, i que lamini les seves perspectives de construir un futur personal i professional basat en una universitat de qualitat i una societat avançada i cohesionada. Demanem al Govern, als partits polítics que li donen suport, i a la resta de forces polítiques parlamentàries una especial sensibilitat per no malmetre per la via pressupostària el que és un actiu científic i humanístic de país i que constitueix la base del seu progrés.

Dídac Ramírez, rector de la UB; Ferran Sancho, rector de la UAB; Antoni Giró, rector de la UPC; Josep Joan Moreso, rector de la UPF; Anna Maria Geli, rectora de la UdG; Roberto Fernandez, rector de la UdL; F. Xavier Grau, rector de la URV; Imma Tubella, rectora de la UOC.