Comunicat dels rectors de les universitats públiques catalanes sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023

Els rectors de les Universitats públiques catalanes fan una crida als grups polítics del Parlament de Catalunya perquè arribin a un acord per als pressupostos del 2023. Els compromisos polítics, per ser efectius, requereixen compromisos pressupostaris. En aquest sentit, els pressupostos presentats al Parlament suposen un bon punt de partida per a una millora dels recursos disponibles que, tot i no resoldre els problemes estructurals de finançament que ens afecten des de la crisi del 2008, permetrien fer front a algunes de les necessitats més urgents. Així mateix, els pressupostos del 2023 permetran avançar en l’acompliment del que preveu el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, així com l’aplicació de la Llei de la Ciència, aprovada per una amplia majoria del Parlament a mitjans de desembre, entre altres compromisos polítics cabdals per garantir un futur immediat sostenible per a un sistema universitari que vol continuar sent de referència internacional.

Imatges
ACUP