Comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques

Els rectors i les rectores i els presidents i presidentes de consell social de les universitats que conformen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en relació als fets ocorreguts els darrers dies a la seu del rectorat de la Universitat de Girona (UdG) per part d’un col·lectiu d’estudiants volem manifestar:

  • Que, més enllà de la legitimitat de qualsevol expressió democràtica de desacord amb decisions de govern, entenem i compartim el malestar i la inquietud de la comunitat universitària amb la crítica situació actual, que ens ha dut a reclamar al govern de la Generalitat uns recursos públics suficients i estables per desenvolupar les nostres funcions i al govern de l'Estat diàleg i respecte a l'autonomia universitària en l'establiment urgent de reformes dels règims d'accés, de dedicació i econòmic de les universitats.
  • Que les accions violentes i coercitives deslegitimen les reivindicacions individuals i col·lectives que tots els estaments de la universitat hem de vehicular a través dels canals democràtics per tal que la societat comprengui i comparteixi les nostres demandes.
  • Que malgrat la gravetat de la situació, l'activitat universitària s'està desenvolupant amb normalitat gràcies a l’esforç i al sentit de responsabilitat institucional de la comunitat universitària.

Per tots aquests motius demanem que es canalitzi la defensa de la universitat pública a través dels òrgans democràticament escollits per tota la comunitat universitària i donem suport, per tant, a les decisions preses per la rectora i l’equip de govern de la Universitat de Girona per recuperar la normalitat acadèmica i institucional.