Comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques

Els rectors i les rectores de les universitats que conformen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l’ús de les llengües en l’ensenyament de les escoles a Catalunya volem manifestar el següent:

 

  • El ple suport al model educatiu actual, fruit d’un treball rigorós i d’un ampli consens al llarg de les darreres dècades tant per part de la comunitat educativa com dels representants legítimament escollits del Parlament de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya;

 

  • El reconeixement de l’eficàcia i el normal desenvolupament de l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola i de la immersió lingüística i la no separació a les escoles per raó de llengua, que assegura el ple coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana per part dels alumnes de Catalunya tal com demostren reiteradament les distintes enquestes i avaluacions del sistema educatiu. Cal recordar en aquest punt que la immersió lingüística va ser considerada com el sistema més eficaç per promoure el multilingüisme el 24 de març del 2009 a l'Eurocambra, recull l'esperit de la Carta de les Llengües Minoritàries i ha estat internacionalment lloat en nombroses ocasions;

 

  • El ple suport a la comunitat educativa i a la Generalitat de Catalunya en la defensa del model lingüístic a les escoles i al normal desenvolupament de l’aprenentatge de la llengua catalana, la llengua castellana i d’altres llengües tal com es duu a terme amb l’actual model educatiu a Catalunya, que permet avançar cap a una societat plurilingüe, tolerant i plenament normalitzada, amb el català com a llengua vehicular del país.