Comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques

Els rectors i les rectores de les universitats que conformen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en relació als fets ocorreguts en la reunió del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona d’ahir dia 12 d’abril, volem manifestar el següent:

• Mostrar el nostre suport al Consell de Govern, l’equip de direcció i la rectora de la UAB en el seu exercici de responsabilitat institucional per tal de fer front a la delicada situació que viu en aquests moments la universitat catalana com a conseqüència de la demanda d’ajustament pressupostari del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2011;

• Mostrar la comprensió per la preocupació de la comunitat universitària en uns moments de delicada situació econòmica i financera de la Generalitat que pot afectar un servei públic universitari de qualitat;

• Sol·licitar a la comunitat universitària que les legítimes reivindicacions de qualsevol òrgan o col·lectiu es duguin a terme mitjançant els mecanismes democràtics establers al si de les universitats i no impedeixen l’activitat acadèmica i de gestió ordinàries.