Comunicat de l'ACUP després de reunir-se amb el conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat

Els rectors i rectores de les universitats que formen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) manifesten, després de la reunió amb l’Honorable Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, i l’equip directiu de la Secretaria d’Universitats i Recerca el divendres 25 de febrer, el següent:

• Les universitats públiques catalanes volen ser plenament solidàries amb la situació de crisi econòmica greu que viu el nostre país i amb la situació de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya;

• Les universitats estan posant en marxa en aquest sentit mesures de contenció de la despesa i de millora de l’eficiència i accepten un pla conjuntural d’austeritat pel que fa a les transferències de la Generalitat a les universitats públiques pels anys 2011 i 2012. Demanen també que la inversió en educació superior i recerca sigui prioritzada en les polítiques pressupostàries de la Generalitat de Catalunya com a instruments per a la competitivitat i el progrés;

• Les universitats públiques catalanes, amb els recursos disponibles fins avui dia, es situen al capdavant del sistema universitari i de ciència a Espanya, i han estat eficients en l’ús i gestió dels recursos disponibles; alhora, estan disposades a col·laborar amb la Generalitat en el desplegament de mesures i projectes de millora del sistema i de cada institució que reverteixin en una millor formació i una millor recerca amb la màxima eficiència;

• Les universitats reclamen el reconeixement dels deutes històrics per part de la Generalitat de Catalunya;

• Les universitats reclamen que un cop passat aquests dos anys es tornin a assolir els nivells de finançament corresponents a l’any 2010 i es reprengui el ritme d’inversió i de millora per tal de poder consolidar una educació superior i una recerca científica de qualitat al servei de progrés social, econòmic, cultural i tecnològic del país.