ACNUR i universitats públiques catalanes proposen nous tallers de campanyes creatives sobre el dret d’asil

S'obren les inscripcions a la 2a edició dels Tallers de campanyes creatives #SomRefugi, dirigits a l'estudiantat de les universitats públiques catalanes interessat en la situació del dret d’asil arreu del món. A través dels tallers, els participants aprendran a dissenyar i implementar una campanya de sensibilització a favor de les persones refugides amb l’acompanyament d’experts de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

Cal inscriure's a través d’aquest formulari a la segona edició de la formació gratuïta on-line “Taller de campanyes creatives #SomRefugi”, coorganitzada per la Fundació Solidaritat UB, que es durà a terme els dies 14, 16, 21 i 23 de febrer de 9 a 12 hores, i el 10 de març de 10 a 12 hores.

La proposta formativa té una durada de 25 hores (12,5 h de treball simultani i 12,5 h de treball asíncron), i completar-la permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS a les universitats UB, UdG, UdL, UOC, UPC, UPF i URV.

Estan previstes una tercera i una quarta edició de #SomRefugi, en diferents dies i horaris, entre els mesos de febrer i maig 2022. Més informació aquí.

L’objectiu del taller és oferir als i a les alumnes participants coneixements, pautes i eines per posar en marxa de manera autònoma accions, iniciatives i campanyes per a la construcció d’un món més just i solidari. La formació també busca contribuir a sensibilitzar les comunitats universitàries sobre les causes i conseqüències del desplaçament forçat de persones, així com sobre els objectius, avenços i reptes de l’Agenda 2030.

El taller combinarà ponències amb dinàmiques i treball en grup en un ambient distès, obert al diàleg i en què es potenciarà l’aprenentatge conjunt. Al llarg de les sessions es compartiran amb els i les alumnes recursos, fonts d’informació i lectures recomanades que els permetin ampliar la informació facilitada.

La formació, els coneixements i l’experiència adquirits en aquest curs permetran a l’alumnat implicar-se de manera eficaç en altres iniciatives de transformació de la realitat posades en marxa des d’entitats, organitzacions, col·lectius o moviments dels quals puguin formar part ara o en el futur.

El taller format part del projecte "Asil 2030: Les universitats públiques catalanes per un dret a l’asil amb enfocament de gènere", que té com a objectiu promoure una comunitat universitària sensibilitzada, formada i mobilitzada entorn als DDHH de les persones afectades pel desplaçament forçat en el marc de l’Agenda 2030 a les universitats públiques catalanes.

Imatges
somrefugi