Guillaume Thureau

Guillaume Thureau és enginyer agrònom de formació, té una experiència internacional de 20 anys en el Grup Danone, incloent la direcció de projectes complexos en països emergents. Essent membre del Comitè Executiu de Danone a Algèria entre 2004 i el 2012, va contribuir al desenvolupament de la producció agrícola local i va promoure una escola de vendes innovadora per a joves sense feina i sense qualificació. Posteriorment, va participar en diversos programes europeus de creació d'ocupació a través de l'economia social. Involucrat a nivell personal en la creació de l'Asociación Espanyola de Escuelas de Segunda Oportunidad, Guillaume és actualment director de les seves activitats operacionals. Ha cofundadat Factoría F5, la primera escola digital inclusiva i solidària a Espanya basada en el model d'èxit Simplon.co. Aquesta formació innovadora forma en el camp de la programació persones en situació de vulnerabilitat, sense coneixement previ, en només set mesos i de manera gratuïta.

Thureau