Polítiques públiques i ciutadania. Participació del projecte europeu TERRIFICA a la Presentació del Pla d'acció OGP Catalunya. I Seminari Directiu

20
Afegeix al calendari

gen.

Lloc

En línia

El proper 20 de gener se celebra, en línia, la Presentació del Pla d'acció OGP Catalunya. I Seminari Directiu: Participació? Cocreació? Com hem de fer les polítiques públiques amb la ciutadania?, organitzada pel Departament d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

En el marc d'aquest seminari, l'ACUP hi participa exposant el cas pràctic del projecte europeu TeRRIFICA, de la mà de Maria Indurain (AMB, com a socis locals en la coordinació i dinamització del pilot del projecte en el territori metropolità de Barcelona) i Marta Cayetano (ACUP, a càrrec de la comunicació i disseminació del projecte TeRRIFICA).

La jornada serà íntegrament en línia i es seguirà a través del canal youtube. La inscripció prèvia és obligatòria.

Més informació, programa i inscripcions en aquest enllaç.

***

Introducció:

La inclusió de la ciutadania en el disseny de les polítiques públiques esdevé clau per a la transformació que ha d'emprendre l'Administració.

Ara bé, hi ha diferents maneres d’apropar-nos a aquesta inclusió. La participació ciutadana fa anys que es proposa com a manera de fer per aconseguir més eficiència, més apoderament ciutadà i més equitat en les polítiques públiques. No obstant això, el marc de la participació ciutadana sempre ha deixat en mans de l’Administració la presa de la decisió. En els últims temps han aparegut maneres de fer encara més horitzontals: la cocreació i el codisseny entre la ciutadania i les administracions per fer un pas més en la producció de resultats pràctics per a les polítiques públiques.

La cocreació pot aportar un valor tangible a les polítiques públiques? Aquesta pregunta és la que a l’estudi CO-Val, de dotze universitats europees, han analitzat per poder determinar quins són els aspectes que fan que la cocreació generi valor en les polítiques públiques.

A Catalunya tot just s’acaba d’aprovar el Pla d’Acció de Govern Obert, cocreat entre diferents administracions i la societat civil, seguint la pauta de l’Aliança Mundial per al Govern Obert de l’ONU (Open Government Partnership).

Aquesta metodologia l’utilitzen altres administracions de l’Estat amb aprenentatges diversos, però com hem de diferenciar-la de la participació ciutadana? Quins avantatges té la participació i quins avantatges té la cocreació? I quan hem de fer servir un camí o un altre?

La jornada té per objecte reflexionar sobre aquestes qüestions i conèixer:

- Processos de cocreació: Pla d’Acció OGP Catalunya; Pla d’Acció OGP Euskadi i projecte TeRRIFICA a l’AMBç
- El valor que aporta la cocreació a partir de l’anàlisi científica.
- Els criteris sobre la idoneïtat de la participació ciutadana i la cocreació.

***