Aliances Europees d’Universitats: reforçant la societat del coneixement a Catalunya

13

set.

Aliances Europees d’Universitats: reforçant la societat del coneixement a Catalunya

L'European University Initiative de la Comissió Europea té com a principal finalitat fomentar la cooperació i la integració entre les universitats europees. En aquesta línia, promou la creació d'Aliances Europees entre universitats de diferents països de la Unió Europea per afrontar

reptes comuns, millorar la qualitat de l'educació superior i generar projectes educatius, científics i d’innovació de gran abast, amb el finançament de la Comissió Europea.

Les universitats catalanes han estat molt actives des de la posada en marxa de la iniciativa europea i, a dia d’avui, la majoria d’elles formen part de consorcis europeus. A través d'aquestes aliances, les universitats catalanes poden beneficiar-se d'oportunitats de mobilitat estudiantil i de personal, d’intercanvi de coneixements i bones pràctiques, del desenvolupament conjunt de programes educatius i recerques col·laboratives i millora de la qualitat. Així doncs, les Aliances Europees de l'European University Initiative representen una oportunitat per a les universitats catalanes de connectar-se i cooperar amb altres institucions europees, millorar la seva competitivitat i promoure la internacionalització de l'educació superior.

El Seminari té com a objectiu donar a conèixer a la societat catalana les aliances universitàries europees amb participació de les universitats públiques catalanes, en el context de la celebració, a Barcelona, del Fòrum d’Aliances Universitàries Europees.

Al llarg del Seminari s’exploraran les potencialitats d’aquests consorcis europeus per tal de generar progrés, benestar i competitivitat a Catalunya, mitjançant el debat i l’anàlisi conjunta entre representats d’institucions, empreses, organitzacions de la societat civil i les pròpies universitats.

Lloc
  • Hub Social

Carrer Girona, 34, Barcelona

  • 10 - 14 h 

     
  • REGISTRE AQUÍ