Pla de projecció internacional

El Pla de projecció internacional va nèixer el 2010 amb la visió i la voluntat d’aconseguir que el sistema universitari públic català esdevingués un sistema cohesionat, amb perfils singulars i complementaris, i reconegut internacionalment per la seva qualitat, dinamisme, capacitat innovadora i responsabilitat social.

El Pla de projecció internacional, que neix amb la visió i la voluntat d’aconseguir que el sistema universitari públic català esdevingui un sistema cohesionat, amb perfils singulars i complementaris, i reconegut internacionalment per la seva qualitat, dinamisme, capacitat innovadora i responsabilitat social, es va presentar a inicis de 2010 i s’ha publicat en català, castellà i anglès. Com diu el preàmbul, avui dia, la globalització comporta replantejar les universitats, l’educació superior i la recerca en general. Les institucions universitàries prenen sentit i rellevància en la mesura que són capaces de ser presents en el panorama internacional i treballar en la xarxa del coneixement global. Alhora, ser agents actius en el món global del coneixement és la millor fórmula perquè les universitats reverteixin aquest capital a la societat catalana mitjançant la qualitat en la formació, l’excel·lència científica i la capacitat per a la innovació i per al progrés social, cultural i econòmic.

En aquest escenari, el pla fixa sis eixos prioritaris en el període 2010-2015 que es concreten en tres plans operatius bianuals, que constaran de programes amb un seguit d’accions concretes, pressupostos específics, equips de treball, resultats i indicadors.

El Pla de Projecció Internacional i el Pla Operatiu 2010-2011 són fruit del treball de l’ACUP, sota l’impuls dels seus rectors i rectores i mitjançant la secretaria executiva de l’ACUP i la Comissió de Relacions Internacionals, que formen els vicerectors/es de relacions internacionals i els directors/es i caps de les oficines de serveis internacionals de les vuit universitats. Durant el procés de l’elaboració es va dur a terme un estudi de bones pràctiques internacionals en l’àmbit de la internacionalització, un anàlisi de la situació actual de les universitats públiques catalanes i un seminari de reflexió sobre la internacionalització i la projecció internacional de l’educació superior amb experts internacionals

 

Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015
Reunió

Les universitats públiques catalanes han elaborat una resposta proactiva i conjunta per fer front als reptes de la societat global

També et pot interessar

  • L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat avui dia 8 d’abril el Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015. Aquest pla, previst en el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, reafirma la voluntat de les universitats de l’ACUP d’esdev...
  • El passat 10 de novembre es va celebrar el seminari "Les universitats en un món global. El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015". El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 pretén ser una resposta innovadora a la ne...
  • Existeixen obstacles legals en el procés d’admissió a màsters? Un nou estudi de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques en el marc del projecte Mastermind aborda quins obstacles legals es troben els estudiants internacionals en el procés d’admissió als programes de Màster a Europa . L’ eviden...