Treballa amb nosaltres (1 oferta)

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT A LA SECRETARIA DEL CONGRÉS INTERNACIONAL DE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA I INNOVACIÓ (CIDUI) 2020 

www.cidui.org 

Lloc de treball: SUPORT TÈCNIC I ADMINISTRATIU 

Descripció: 

La persona interessada s’incorporarà a la Secretaria del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI per desenvolupar tasques de Suport Tècnic i Administratiu relacionades amb l’organització del congrés CIDUI 2020. 

Funcions: 

Suport als responsables del CIDUI així com als participants en tots els processos que comporta l’organització del congrés, desenvolupant tasques com les que es detallen a continuació, durant la preparació, la celebració i el tancament del mateix. 

Tasques principals: 

- Cursar les invitacions i contactes amb partners, convidats i conferenciants. 

- Gestionar i fer el seguiment de l’edició digital i en paper dels documents del CIDUI. 

- Redactar informació pel web. 

- Preparar documentació per a reunions de treball: informes, recull de dades, presentacions, etc. 

- Seguiment de les inscripcions. 

- Atenció als congressistes, a través del correu electrònic i personalment durant el congrés. 

- Correcció de textos i gestió de traduccions. 

- Emissió de certificats i documentació oficial. 

- Gestió de les actes del congrés (proceedings). 

- Donar suport a la logística del congrés durant la seva celebració. 

- Suport en l’elaboració del document memòria del congrés. 

 

Centre de treball: 

La secretaria tècnica del CIDUI, situada a Associació Catalana d'Universitats Públiques - Vila universitària, carrer de la Vila, Bloc F baixos (Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona). Eventualment, caldrà desplaçar-se a les seus de les universitats coorganitzadores del congrés, en funció de les necessitats. Durant els 3 dies del congrés caldrà desplaçar-se a l’espai de La Farga de l’Hospitalet de Llobregat (seu del congrés CIDUI 2020). 

Període de contractació: 

De novembre de 2019 a juliol de 2020. 

Jornada: 

25 hores setmanals, distribuïdes en horari de matins, de dilluns a divendres. 

Retribució econòmica: 

850 euros bruts/mensuals. 

Requisits: 

- Domini del català i el castellà, parlat i escrit. 

- Nivell d’anglès parlat i escrit alt (mínim nivell Advanced o 4rt EOI B2). 

- Coneixement avançat d'eines Excel, Word, Google Drive, Dropbox, Xarxes Socials i facilitat d'adaptació a altres eines i aplicacions de gestió. 

- Capacitat de treball en equip. 

- Alt nivell d’autonomia i de pro activitat. 

- Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació verbal i escrita. 

- Capacitat de planificació i organització. 

- Flexibilitat i aprenentatge continu. 

- Disponibilitat horària en les dates claus del congrés. 

 

Es valorarà: 

- Experiència en l’organització de conferències o congressos nacionals o internacionals. 

- Haver col·laborat amb alguna de les universitats coorganitzadores del congrés. 

- Disposar d’una titulació universitària en ciències humanes i socials. 

- Ser estudiant de Màster. 

 

Documentació a aportar: 

- Currículum vitae i carta de motivació. 

 

Els candidats hauran de lliurar la documentació per mitjà de correu electrònic a l’adreça secretaria.cidui@cidui.org 

Procés de selecció: 

- Valoració del CV i la documentació aportada. 

- Prova escrita. 

- Entrevista personal. 

 

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 27 de novembre de 2019 

Adjunts