Treballa amb nosaltres (1 oferta)

Convocatòria d’una beca per a la realització de pràctiques en l’àmbit de comunicació

Modalitat de les pràctiques: pràctiques curriculars o extracurriculars

Descripció i funcions:
La persona interessada s’incorporarà a la Secretaria Tècnica de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per tal de donar suport i desenvolupar tasques relacionades amb l’àmbit de la comunicació dins de l’Associació, tant a nivell institucional com a nivell de projectes.

Tasques principals:
- Manteniment i actualització (curació) dels continguts. Gestió de pàgines web (Drupal i Wordpress principalment)
- Edició de butlletins, e-mailings i tramesa
- Suport en redacció, edició i curació de continguts
- Gestió de xarxes socials
- Suport en organització d’esdeveniments

Centre de treball:
Les pràctiques es realitzaran a la seu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, situada a la Vila Universitària de la UAB (c/ de la Vila, bloc F baixos – Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra)

Període de les pràctiques:
De gener 2020 a setembre 2020

Jornada:
20 hores setmanals, distribuïdes en horari de matins, de dilluns a divendres.

Retribució econòmica:
600 euros bruts mensuals

Requisits:
- Ser estudiant de màster / postgrau en comunicació, màrqueting digital, creació de continguts digitals, estratègia de comunicació digital (o similar)
- Estar matriculat dins del curs acadèmic 2019-2020
- Disposar d’una titulació universitària en comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Comunicació de les Organitzacions, o similar)
- Coneixements en l’ús d’eines CMS (Wordpress, Drupal) i 2.0 (Hootsuite, TweetDeck, etc.)
- Coneixements en l’ús de plataformes d’e-mailing (Mailchimp o altres)
- Domini del català, castellà i anglès
- Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari
- Capacitat de treball en equip
- Flexibilitat i aprenentatge continu

Valorem:
- Bones aptituds en redacció
- Coneixements de posicionament, SEO i SEM
- Coneixements d’eines d’edició gràfica (Photoshop, MovieMaker, etc)
- Experiència o interès en l’àmbit de l’educació superior, internacional o bé de projectes europeus
- Habilitats en redacció digital
- Actitud proactiva, capacitat d’organització i de treball en equip

Documentació a aportar:
Currículum vitae i carta de motivació

Els candidats hauran de lliurar la documentació a través del correu electrònica a l’adreça info@acup.cat

Procés de selecció:
- Valoració del CV i la documentació aportada
- Prova escrita
- Entrevista personal

NOVA DATA! El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 2 de febrer de 2020.