Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya

L'ACUP ha presentat a Barcelona el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana. L’acte, que va tenir lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona, va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i va comptar amb la presència de la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, així com dels rectors i rectores de les universitats públiques catalanes i d’una nombrosa representació de la comunitat universitària i de la societat civil catalana.

El perquè del Llibre Blanc: La Universitat de Catalunya
El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya neix de la voluntat de les vuit universitats públiques catalanes de situar l’educació superior i la recerca al centre del debat nacional i de les prioritats del país. Les universitats són cridades a jugar un paper central i estratègic en la nova societat i economia del coneixement, mitjançant les tres vessants principals: formació universitària, recerca científica i progrés social, benestar col.lectiu i competitivitat. Des de l’ACUP es considera que el moment actual, marcat per la globalització de la societat i l’economia, és idoni per confegir i donar a conèixer aquest Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana, ja que, a més, les universitats europees estan immerses en el procés de desenvolupament de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i de l’Àrea Europea de Recerca (ERA).

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya vol ser un document de reflexió general en matèria de política universitària i és, alhora, la configuració d’un full de ruta comú de les universitats públiques catalanes, en el marc de l’ACUP, per treballar conjuntament en aquest procés de reformes amb garanties d’èxit. Un cop elaborat i presentat el Llibre Blanc, la voluntat de l’ACUP és dur a terme un debat entre la comunitat universitària de Catalunya i de l’Estat, així com comptar amb les aportacions de les institucions públiques i d’entitats del sector empresarial, social i cultural de Catalunya i del conjunt de l’Estat espanyol.

Per a un nou model d’universitat: la Universitat de Catalunya
El projecte central del Llibre Blanc consisteix a teixir una xarxa i un projecte de futur entre les universitats públiques catalanes, amb voluntat de col.laboració mútua i d’estratègia col.lectiva, i aquest projecte s’anomena Universitat de Catalunya. El concepte de la Universitat de Catalunya com un sistema universitari cohesionat, equilibrat territorialment, coordinat, amb projecció comuna i amb perfils institucionals singulars i complementaris és el nucli del Llibre Blanc i en conforma i estructura la resta de propostes. 

La Universitat de Catalunya acull una de les comunitats universitàries més grans del sud d’Europa, formada per més de 250.000 estudiants i uns catorze mil professors i set mil professionals d’administració i serveis; amb una oferta d’estudis rica i variada, i amb grups de recerca cada cop més consolidats en l’àmbit europeu i internacional. La nova Universitat que proposa el Llibre Blanc, més enllà d’aquesta estratègia transversal de la Universitat de Catalunya, es concreta en sis grans aspectes de model universitari i quatre grans aspectes instrumentals, necessaris per assentar aquest model. Pel que fa al model, aquesta nova Universitat ha d’estar més compromesa amb la societat, els valors democràtics i la cultura catalana. La formació que ofereix ha de ser d’alta qualitat, centrada en els estudiants i integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior. És important que sigui una Universitat intensiva en recerca i al centre del sistema científic, tecnològic i cultural i que serveixi de motor de desenvolupament, d’innovació i de benestar. En temps de globalització, cal que la Universitat sigui europea i tingui una vocació global. Finalment, ha de ser una Universitat que generi equitat i oportunitats de progrés.

Els quatre aspectes instrumentals que han de permetre construir aquest nou model d’universitat són, així mateix, unes polítiques de personal àgils, encaminades a fomentar el talent i la confiança, una àmplia autonomia institucional i un sistema robust de rendició de comptes, un bon sistema de governança i una gestió eficient, així com un model de finançament adequat i basat en objectius i projectes.

Estratègies i projectes per construir la Universitat de Catalunya
El valor afegit que pot aportar el Llibre Blanc no són més dades i diagnòstics sobre la realitat de les universitats, sinó sobretot propostes per construir de manera efectiva una nova Universitat a curt i mig termini. Per això, la part més destacada del Llibre Blanc la conformen un seguit d’estratègies i projectes concrets que es volen desplegar en els propers anys. En total són 64 estratègies i 73 projectes que pretenen proposar línies d’acció per fomentar un ampli debat en el si de la comunitat universitària i en la societat en general per anar construint la Universitat de Catalunya.

Documents

També et pot interessar

  • El passat 2 de desembre es va presentar el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana a Madrid. L’acte, que va tenir lloc a la Residencia de Estudiantes, va estar presidit pel president de la CRUE, Àngel Gabilondo, i el president de l’ACUP,...
  • A partir d'aquest dilluns 27 de maig i durant tres dies (27, 28 i 30 de maig) de 800 alumnes de 5è i 6è de 19 escoles de primària de diverses comarques de Catalunya es reuneixen a CosmoCaixa amb motiu de la celebració de la 6a edició del Congrés Investiga amb CosmoCaixa! Aquest certamen té com a...
  • El Simposi CIDUI 2019 va tenir lloc el 16 de maig al campus de Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra. En aquesta edició es va centrar en la interacció que hi ha entre la universitat i el seu entorn, reflexionar sobre la diversitat de l’oferta formativa que disposa la universitat per afavorir les...
  • L’ACUP ha organitzat amb la col·laboració del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona la sessió de treball “Reforming the government of universities in a moment of change. The experience of the Université du Montréal (Québec...