Projects

  • Context With the recent collaboration agreement between the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD) and the Catalan Association of Public Universities (ACUP) ACCD expresses its willingness t...
  • El mapa de la cooperació universitària l'impulsa l’ACUP per donar major visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari i situar geogràficament l’àmbit d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes.
  • Catalan public universities promote recognition of the role of higher education in development and help create strong universities in partner countries.
  • The main objective of the internationalisation plan is for the university system to become a reference system in southern Europe, one that is internationally recognised for its quality, innovation and...
  • El projecte ESDU és una iniciativa orientada a la promoció de l’Educació per al Desenvolupament amb l’objectiu de potenciar el paper de les universitats en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania global i compromesa.