Francesc Torres

Rector Universitat Politècnica de Catalunya

Francesc Torres (Eivissa, 1962) és catedràtic i enginyer de Telecomunicació (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on desenvolupa docència i recerca en l’àmbit de les radiocomunicacions i l’observació de la Terra. Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA) a Holanda, el 1988-1989. Ha estat cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus (2006-2009) i director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions(del 2013 al 2017). Ha rebut el Premi a la Millora de la Qualitat en la Docència Universitària (1997) del Consell Social de la UPC pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).

Francesc Torres