Catalunya en la recerca d'Europa

Darrerament s’han fet públiques dades que demostren un bon nivell de la recerca a Catalunya. Una d’aquestes dades es refereix als guanyadors de la primera convocatòria d’starting grants que atorga el Consell Europeu de Recerca (ERC). L’altra a la participació al VII Programa Marc de la Unió Europea. El Consell Europeu de Recerca (ERC) és una agència amb la missió de finançar la recerca científica. Aquest consell pretén impulsar l’Espai Europeu de Recerca (EER) per tal de coordinar les polítiques d’R+D, no tan sols a escala europea, sinó també a escala de cada un dels estats per tal d’ajuntar esforços, fer-les més efectives i, d’aquesta manera, reduir la fragmentació que encara pateix Europa. Les beques que dóna tenen l’objectiu de finançar la recerca que se situa a la frontera del coneixement, premiant directament els científics joves més creatius.

S’han triat 300 projectes de les més de 9.100 propostes que es varen presentar. Dels seleccionats, 15 beques han anat a parar a investigadors d’universitats i centres catalans. Per tant, Catalunya s’ha fet amb el 5,3% del total europeu tot i només representar l’1,4% de la població de la Unió Europea. Espanya ha aconseguit un total de 24 projectes, dels quals Catalunya n’ha obtingut més del 60%. Cinc d’aquestes beques s’executaran en universitats catalanes, concretament a la UPC, la UB, la UPF i la UAB.

El Programa Marc i de Recerca i Desenvolupament Tecnològic finança la investigació a Europa amb fons comunitaris. El VII Programa Marc (7PM) té una durada de set anys, del 2007 al 2013, i el seu pressupost és de més de 50.000 milions d’euros. La gran quantitat de diners que s’hi dediquen fa que aquest programa sigui el millor instrument i de major importància que té la Unió Europea per finançar la recerca.

Segons els avançaments de resultats que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha publicat, tres universitats catalanes es troben dins de les entitats més destacades del 7PM. La UPC forma part de 15 projectes i en lidera tres, la UPF n’és dins set i n’és líder de dos, i la URV lidera un projecte i en forma part de tres. El Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) també ha rebut subvencions del 7PM, formant part de tres projectes i liderant-ne un.

També et pot interessar