Mòduls d’informació i formació

Es treballa de forma conjunta en la definició d’una sèrie de continguts per donar formació sobre e-administració i donar difusió al projecte, tenint en compte que el canvi cultural que suposa passar del document paper al document electrònic i de la relació personal a la telemàtica és un dels principals reptes que comporta la incorporació del nou model de gestió.