E-identitat i e-signatura

És l’àmbit on les universitats han avançat més gràcies a un conveni signat el 2003. En aquests moments, totes tenen el mateix proveïdor de certificació digital i disposen de certificats digitals que ja s’utilitzen. No obstant, queden encara algunes assignatures pendents, entre les quals es compten la de desplegar la identitat digital i la signatura electrònica a tots els àmbits de la universitat: professorat, alumnes i PAS.