E-digitalització i e-impressió

L’esmentada llei 11/2007 reconeix el dret al ciutadà a optar entre l’administració electrònica o els suports més tradicionals. Això podria ser un obstacle si des de la universitat s’opta per una gestió sense papers, i subratlla la necessitat de disposar d’instruments comuns que puguin ser utilitzats per les universitats a l’hora de fer possible la convivència entre el suport paper i el suport digital. El que es pretén és que, a nivell intern, les universitats puguin passar el paper a document electrònic. I, a l’inrevés, que es pugui traslladar, si cal, el document electrònic a document paper a l’hora de relacionar-se amb els ciutadans, garantint en tots dos casos la validesa jurídica del document.