E-arxiu

Un cop el document digital ha esdevingut suport únic de relacions jurídiques i tràmits administratius, es fa imprescindible impulsar un servei d’arxiu digital que garanteixi la preservació del document electrònic al llarg del temps. Per fer això, s’ha acordat desplegar en un entorn comú una rèplica del e-arxiu, una eina desenvolupada per l’Agència Catalana de Certificació que dóna compliment a aquestes necessitats.