Per una universitat catalana oberta al món

Els rectors i les rectores de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC), membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) manifestem:

1.    Que el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, presentat públicament fa pocs dies, expressa amb claredat la voluntat de les universitats d’estar plenament compromeses amb la societat, els valors democràtics i la cultura catalana. El Llibre esmenta textualment que “la Universitat de Catalunya ha de ser una Universitat oberta al món i, al mateix temps, plenament arrelada al país que li dóna nom” i expressa que “en el moment actual, en què l’increment de la mobilitat i l’aparició de l’Espai Europeu d’Educació Superior ajuden a trencar barreres i ofereixen un nou món de possibilitats a les universitats catalanes, cal que aquestes exerceixin el seu compromís amb la llengua i la cultura del país. La Universitat de Catalunya vol ser un campus multilingüe, on l’ús del català com a llengua pròpia no sigui un impediment, ans al contrari, una riquesa afegida que tingui veu pròpia en presentar-se davant d’Europa i del món”;
   
2.    Que és voluntat de les universitats membres de l’ACUP ser plenament europees i obertes al món, i atraure els millors estudiants, professors i investigadors d’arreu, i que aquesta voluntat és totalment compatible amb la defensa de la identitat de Catalunya com a nació i amb la defensa i la promoció de la llengua catalana, en el marc d’un projecte universitari de referència internacional.

També et pot interessar