Comunicat de l’ACUP sobre el Dia Internacional de les Dones

L’ACUP vol manifestar el seu suport a les accions plantejades en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, celebrat el 8 de març de cada any arreu del món amb l’objectiu de reivindicar el dret a la igualtat efectiva entre dones i homes.

L’àmbit universitari ha estat i és un terreny amb clares evidències de desigualtat entre homes i dones; bretxa salarial, sostre de vidre o qualsevol tracte desigual en funció del gènere en són alguns exemples. El sistema universitari no és aliè a la lluita per assolir una igualtat efectiva, sinó que la compartim.

Per aquest motiu, la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC), manifesten que:

  • La universitat té un paper a jugar com agent proactiu i decisiu a l’hora de trencar estereotips de forma transversal en tota la seva activitat docent, professional i de recerca.
  • Les universitats públiques catalanes tenim el deure de fomentar el fi a les discriminacions i violències que pateixen les dones, sigui dins de la Universitat o fora d’ella.

Des de l’ACUP, amb la implicació de tota la comunitat universitària i amb el suport de les Oficines d’Igualtat de les universitats públiques catalanes, ens comprometem a seguir treballant per denunciar i superar injustífices i per crear una societat lliure de qualsevol mena de discriminació envers les dones.

Documents
Comunicat313.07 KB

També et pot interessar

  • Davant els dubtes que genera la participació de les universitats britàniques en el programa Erasmus a partir del moment en què es faci efectiu el Brexit, l’ACUP vol informar de la situació actual i els possibles escenaris futurs. Les organitzacions i administracions responsables de l’educació...
  • Ja podeu consultar l'informe final amb els resultats del primer Hackató #UniversitatRefugi que va tenir lloc el 8 de juny organitzat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb la col·laboració de l'ACUP, l’entitat Chapter#2 i el suport de l’Ajuntament de Barcelona. La iniciativa partia d’un repte...
  • L'ACUP va participar el divendres 8 de juny en l'organització del primer Hackató #UniversitatRefugi organitzat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb la col·laboració de l’entitat Chapter#2 i el suport de l’Ajuntament de Barcelona. La iniciativa partia d’un repte marc i tenia l’objectiu de...
  • Els rectors i les rectores de les universitats de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), en relació a la vaga convocada el 21 de Febrer de...