Jaume Casals

Rector Universitat Pompeu Fabra

Nascut a Barcelona el 1958, és catedràtic de Filosofia a la UPF (des del 2003) i doctor en Filosofia, premi extraordinari, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1984).

És autor d’una producció filosòfica que comprèn llibres, articles, capítols d’obres col·lectives i anotacions en obres d’insignes pensadors clàssics, moderns i contemporanis. Ha traduït i ha editat obres de Montaigne, Montesquieu, Berkeley i Bergson, entre d’altres. Algunes de les seves obres més representatives són La filosofia de Montaigne (1986); L’experiment d’Aristòtil. Literatura d’una incursió en la metafísica (1992); El pou de la paraula. Una història de la saviesa grega (1996) i, més recentment, El aprendizaje de la muerte en la historia de las ideas (2010). Ha estat també codirector de la revista L’Avenç, i col·laborador i membre del consell editorial de diferents col·leccions científiques internacionals dedicades a la literatura del Renaixement i a la filosofia.

Les seves principals línies de recerca són la història de la filosofia antiga i moderna, la gènesi grega de la racionalitat contemporània, el conflicte entre la llengua i el llenguatge i, més darrerament, la genealogia de l’humanisme contemporani.

Abans d’esdevenir rector, havia exercit com a president del Consell d’Estudis i vicepresident executiu de l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la UPF (des del 2009). Prèviament, havia estat vicerector de Postgrau i Doctorat (2001-2005) i de Professorat de la UPF (2005-2009), degà de la Facultat d’Humanitats de la UPF (2000-2001) i director del Departament de Filosofia de la UAB (1990-1992).

Membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans i director de l’Institut d’Humanitats de Barcelona, ha estat també president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) (2005-2009) i membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona (1980-1990), entre els càrrecs més destacats.

Jaume Casals