XI Congrés CIDUI 2020+1 "Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital"

29
Afegeix al calendari

jun

Lloc

Virtual

El XI Congrés CIDUI 2020+1 se celebrarà els dies 29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2021.

Aquesta edició porta per títol “Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”. El món universitari actual està assistint a una clara transformació que comporta l’aparició de nous reptes formatius, fruit dels canvis que està experimentant la societat (tecnològics, polítics, socials, culturals, mediambientals…). Reptes que tenen a veure, entre d’altres, amb l’aparició de nous perfils d’estudiants que demanden nous models d’ensenyament i aprenentatge, amb perfils professionals emergents, i amb l’aplicació de nous models organitzatius a l’educació superior.

El congrés proposa crear un espai d’intercanvi i d’anàlisi d’estudis, experiències i propostes que aportin coneixement sobre l’impacte d’aquests reptes i les diverses formes d’abordar-los des d’una estratègia docent.

L’organització del CIDUI està treballant intensament en el disseny d’un congrés de qualitat amb un format innovador amb sessions virtuals, tenint en compte totes les restriccions i mesures sanitàries del moment.

Convocatòria de comunicacions: oberta fins el 17 de març 2021
A través del llançament d’una convocatòria de participació es vol identificar les tendències emergents en aquests darrers mesos en l’àmbit de l’educació superior per debatre i definir conjuntament, a partir de les experiències particulars, els factors clau d’un model híbrid consolidat. Per això es demanen estudis, experiències i propostes dissenyades per implementar, en execució o avaluades, que apuntin a aquests dos àmbits temàtics:

  1. La interacció entre estudiants i professorat en un model híbrid: En aquest àmbit es prioritzaran aquelles propostes pedagògiques innovadores que potenciïn els enllaços entre entorns presencials i virtuals com a part d’un tot, que incloguin diferents esferes de la vida personal i col·lectiva, en entorns acadèmics i professionals, i de tipus formal o informal.
  1. La tasca dels equips docents en un model híbrid: En aquest àmbit es prioritzaran aquelles experiències que plantegin innovacions en els processos d’ensenyament i aprenentatge, relatives a l’ús pedagògic dels recursos i eines tecnològics.

Totes aquelles persones que estigueu interessades en compartir la vostra vivència teniu temps d’enviar la proposta de comunicació fins al 17 de març del 2021. Tota la informació sobre la nova convocatòria de participació, la trobareu a través del següent enllaç: https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2021/nova-convocatoria-de-contribucions-2021/