Les universitats públiques catalanes i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El setembre de 2015 la comunitat internacional va acordar a la seu de les Nacions Unides l'Agenda 2030 i els seus respectius 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un full de ruta per a fer front als desafiaments als que s'enfronta el món.

Els ODS cobreixen una àmplia gama de temàtiques, des la igualtat de gènere, la pobresa, la fam, el consum responsable, el canvi climàtic i la justícia i es desglossen en 169 metes a assolir el 2030. Els ODS son universals (adreçats a tots els països),  globals (aborden desafiaments locals, nacionals i transnacionals), integrals (estan interconnectats), mesurables (per a poder portar un control dels assoliments a través d'indicadors), ambiciosos, inclusius i multidimensionals (econòmica, social i mediamiental). 

Per primera vegada en una agenda de desenvolupament internacional es fa referència a l'educació superior. L'ODS sobre educació "ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom" en fa referència explícita i per tant les institucions d'educació superior estan cridades a desenvolupar un rol essencial en la disseminació i aplicació de l'Agenda 2030. A través del web www.ods.cat les universitats públiques catalanes volen mostrar a la societat exemples i casos de la seva contribució a l'assoliment de cada un dels ODS a través de la seva activitat i recerca científica. 

 

ods

També et pot interessar