Josep A. Planell

Rector Universitat Oberta de Catalunya

Nascut a Barcelona l’any 1951, es va llicenciar en Física per la Universitat de Barcelona (UB) el 1975 i doctorar en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres el 1983. Des de l’any 1992, és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment i des de l’octubre del 2016, presideix el Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA).

Va ser director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC des de la seva creació l’any 1997 fins al 2006 i, posteriorment, director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC) des de l’abril del 2003 fins al desembre del 2005. En aquell mateix mes es va fundar l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), el qual va dirigir fins a l’abril de 2013, quan va prendre possessió del càrrec de rector de la UOC.

L’any 2013 va ser guardonat amb el premi George Winter de la Societat Europea de Biomaterials, atorgat per un jurat internacional d’experts esdevenint el primer científic de l’Estat a rebre’l.

També va rebre, l’any 2001, la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya i, l’any 2006, el premi Ciutat de Barcelona en l’àrea de recerca tecnològica. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des del 2006 i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Va ser, a més, vicepresident de la Societat Europea de Biomaterials, editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine, i és membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.

Les seves principals àrees d’investigació són els biomaterials i l’enginyeria de teixits per a l’aplicació a la medicina regenerativa. És autor o coautor de més de 270 articles publicats en revistes indexades d’àmbit internacional i nacional i d’altres 100 en revistes no indexades. Ha publicat, així mateix, més de 300 resums i procediments en conferències, congressos i simposis.

Titular de 10 patents espanyoles, ha dirigit i supervisat 13 tesis doctorals, totes avaluades amb la màxima puntuació. Pel que fa a la seva tasca en recerca, ha estat el responsable científic de 10 projectes finançats pel Ministeri espanyol i coordinador d’un projecte STREP finançat per la Comissió Europea.

Josep A. Planell