Josep A. Planell

Rector de la Universitat Oberta de Catalunya
Josep A. Planell