Informe 'Situació actual i reptes de futur dels estudis de doctorat a l'Àfrica Subsahariana' elaborat per l'ACUP

2013

L'estudi és el resultat del projecte African-Spanish Higher Education Management Platform, finançat per l'Agència Espanyola per al Desenvolupament (AECID). El projecte pretén establir un fòrum d’intercanvi i d’aprenentatge permanent sobre la gestió universitària entre les universitats europees i africanes per tal d’augmentar les capacitats institucionals de les universitats africanes i enfortir, d’aquesta manera, les universitats com a agents imprescindibles pel desenvolupament social i econòmic dels països socis.

Trobareu el document adjunt

També et pot interessar

Esdeveniments relacionats