Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015

Ningú no qüestiona avui en dia que l’educació superior, la recerca i la innovació són factors indispensables per al desenvolupament econòmic i social de la nostra societat i d’arreu del món. En el cas dels països en vies de desenvolupament, per fomentar el creixement econòmic i el benestar social es fa encara més necessari disposar de professionals altament qualificats amb capacitat d’innovar i de generar i adaptar els coneixements i les tecnologies al seu context nacional específic.

L’enfortiment de les institucions d’educació superior dels països socis, per tal que aquestes siguin capaces de respondre als reptes de desenvolupament dels seus països esdevé, doncs, una condició indispensable per assolir estats estables i pròspers.

El Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015 (Pla CUD) representa una aposta clara per part de les universitats catalanes per treballar de forma conjunta pel desenvolupament humà sostenible i global i per fomentar el reconeixement del paper de l’educació superior en el desenvolupament. Resultat d’un procés de reflexió extens i enriquidor, el Pla CUD sorgeix de la voluntat de les universitats públiques catalanes de dotar-se d’un instrument que els permeti fer front de manera conjunta als desafiaments actuals de la cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). Basat en la importància de l’educació superior i de la recerca per al desenvolupament humà, i en el valor afegit que aporten les universitats com a actors de desenvolupament, el Pla CUD representa una resposta proactiva i conjunta per part de les universitats públiques catalanes per al futur de la cooperació universitària per al desenvolupament de Catalunya.

L’elaboració del Pla CUD s’ha dut a terme en el marc de la Comissió de Cooperació pel Desenvolupament de l’ACUP, coordinada per aquesta i formada pels i per les vicerectors i vicerectores i els i les responsables de les oficines i/o centres de cooperació per al desenvolupament de les respectives universitats publiques catalanes. Alhora, ha comptat amb la col·laboració d’experts de diverses institucions nacionals i internacionals com el Centre de Recerca de Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el Global University Network for Innovation (GUNI), l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), la Federació Catalana d’ONGD (FCONGD)el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD), l’Organització dels Països Baixos per a la Cooperació Internacional en Educació Superior (NUFFIC) i el Centre Noruec per a la Cooperació Internacional en Educació Superior (SIU). També ha comptat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament.

El document estratègic es divideix en dos grans apartats. En el primer s’analitza la importància de l’educació superior i la recerca per al desenvolupament, la responsabilitat de les universitats en el desenvolupament humà global i el seu paper en la formació d’una ciutadania responsable. Alhora, es duu a terme una revisió de la situació actual de la cooperació universitària per al desenvolupament a les universitats catalanes i les polítiques respectives en l’àmbit català, espanyol i europeu. El segon apart desgrana els principals objectius que es pretén aconseguir, així com els eixos prioritaris i les línies estratègiques de treball per al període 2011-2015.

Documents
Pla CUD2.48 MB
Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015

El Pla CUD representa una aposta clara per part de les universitats catalanes per treballar de forma conjunta pel desenvolupament humà sostenible i global i per fomentar el reconeixement del paper de l’educació superior en el desenvolupament.

També et pot interessar

Esdeveniments relacionats