Observatori internacional

L’Observatori internacional sorgeix de la voluntat i l’interès de les universitats públiques catalanes per conèixer més a fons i de manera constant la realitat internacional de les universitats, establir un sistema d’indicadors d’internacionalització i, a més, adquirir un coneixement més profund de la realitat de l’educació superior en altres països.

La globalització, els rànquings internacionals i la competència tant a dins com a fora de les fronteres són alguns dels elements que han condicionat les universitats a ser visibles i competitives internacionalment si volen ser actors claus en la societat i l’economia del coneixement. En aquest sentit, la internacionalització és també un mitjà de gran potència i abast per facilitar o forçar la qualitat de la formació, la recerca i la innovació a les universitats i un mecanisme per consolidar i projectar internacionalment el sistema d’educació superior públic català, de qualitat i integrat en la regió del coneixement, per esdevenir un referent internacional. Des de l’ACUP es treballa en diverses iniciatives en aquest àmbit.

Donar un impuls al procés d’internacionalització de les universitats i incrementar el seu prestigi a través de la projecció exterior per tal de millorar-ne la competitivitat