Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes

La Universitat de Catalunya agrupa les vuit universitats públiques catalanes: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

TOTAL

Estudiants
210.870

Personal docent i investigador
15.363

Grups de recerca consolidats
1.008

Mapa de Catalunya amb la ubicació de les universitats públiques catalanes

Universitats de Catalunya. L'espai d'excel·lència del sud d'Europa

Descarrega aquí

El passat 10 de novembre es va celebrar el seminari "Les universitats en un món global. El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015". El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 pretén ser una resposta innovadora a la necessitat de construir un procés d’internacionalització de llarg abast, estructurat i que dugui al conjunt del sistema universitari un pas endavant en el seu posicionament a Europa i al món, refermant el projecte cooperatiu d’universitats i ciència, i d’aquestes amb el país basat en el coneixement i obert al món.

La finalitat del seminari va ser debatre conjuntament l’esborrany de document de Pla i les estratègies de projecció internacional conjunta. Al debat hi van participar, a banda dels rectors/es i vicerectors/es de l’ACUP, el Comissionat per a Universitats i Recerca, Sr. Joan Majó, el Director General de Projecció Internacional d’Organitzacions Catalanes, Sr. Ignasi Doñate, la directora de la Fundación Universidad.es, Sra Mònica Margarit, i tres experts de reconegut prestigi internacional, concretament el Sr. Grothus, Delegat – Secretari General del DAAD (Alemanya), el Dr. Bassi, Rector de la Universitat de Trento (Itàlia), i el Dr. Noorda, President de l’Associació d’Universitats-VSNU (Països Baixos).

El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 és fruit del treball intens de prop de deu mesos i s’ha elaborat atenent al que proposa el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Ha estat dissenyat i elaborat des de la Secretaria de l’ACUP i amb la Comissió de Relacions Internacionals, que formen els vicerectors de relacions internacionals i els directors o caps de les oficines de relacions internacionals

També et pot interessar