L’ACUP presenta el nou Pla de Projecció Internacional de les Universitats Catalanes 2017-2020

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat el nou Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes 2017-2020. Aquest pla dóna continuïtat a l’anterior pla (2010-2015) tot replantejant les idees i valors globals en el context actual. El Pla reafirma la voluntat de les universitats de l’ACUP d’esdevenir un sistema universitari de referència internacional, amb perfils singulars i complementaris de les universitats que el conformen. La finalitat del Pla és aconseguir un sistema universitari públic cohesionat i reconegut internacionalment per la seva qualitat, capacitat innovadora i responsabilitat social.

El Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes 2017-2020 s’ha elaborat a partir de l’experiència i les lliçons apreses del seu precedent. L’actual pla té un format més reduït, amb un horitzó temporal de 4 anys i un nombre menor d’estratègies, amb l’objectiu de que sigui més operatiu i assolible. Cada any es prepararà un Pla Operatiu en el si de la Comissió de Relacions Internacionals de l’ACUP, on es prioritzaran les activitats de cada any.

En el Pla 2017-2020, el nombre d’eixos s’ha mantingut, però s’han reestructurat i reanomenat d’acord amb el nou context de la manera següent:

  1. Formació per a una ciutadania global
  2. Recerca i innovació internacionals
  3. Compromís social global
  4. Cultura catalana al món
  5. Comunicació i visibilitat internacional
  6. Observatori internacional

El document és fruit del treball de l’ACUP, sota l’impuls dels seus rectors i rectores i mitjançant la secretaria executiva de l’ACUP i la Comissió de Relacions Internacionals, que formen els vicerectors/es de relacions internacionals i els directors/es i caps de les oficines de serveis internacionals de les vuit universitats. També hi ha col·laborat activament la Comissió de Recerca de l’ACUP així com el grup de treball de Cooperació Universitària pel Desenvolupament.

 

Documents

També et pot interessar

Esdeveniments relacionats