Educació per al Desenvolupament

L’educació superior ocupa un lloc cabdal en contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible. Les institucions d’educació superior són responsables de contribuir a construir una ciutadania global crítica, políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta i de formar professionals conscients de la responsabilitat social i ambiental de la seva activitat, capaços d’exercir les noves competències necessàries per assolir-la. No obstant, el paradigma pedagògic dominant en els sistemes d’educació superior actuals fomenta valors i prioritats que amenacen el desenvolupament sostenible. És per tant necessari de transformar primer les institucions d’educació perquè puguin contribuir plenament a fomentar la transformació social necessària. Un àmbit estratègic en aquest context és la formació a través de l’educació per al desenvolupament que representa un eix de treball de l’ACUP.

Per tal de promoure la presència de continguts crítics que contribueixin a educar professionals i ciutadans responsables, és necessari crear estructures que fomentin la institucionalització de l’EpD a les universitats públiques catalanes. Des de l’ACUP es treballa en aquesta direcció i es va posar en marxa el Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EpDS) de l’ACUP. Aquest Grup de Treball, format pels responsables polítics i tècnics de l’EpD a les universitats públiques catalanes s’emmarca en la Comissió de Responsabilitat Social de l’ACUP.

Aquí trobareu la diagnosi de l'estat de l'educació per al desenvolupament a les universitats

De forma conjunta amb la Fundació Solidària Autònoma (FAS), l'ACUP participa en el projecte ESDU.

<iframe width="212" height="174" src="https://www.youtube.com/embed/VRMEMdvgINY&quot; frameborder="0" allowfullscreen></iframe>