Josep Vilarasau

President del Consell Assessor de la Fundació de la Universitat Oberta de Catalunya
Josep Vilarasau