Josep A. Planell

Rector Universitat Oberta de Catalunya

(Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l’any 1992 és catedràtic
del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment el Dr. Planell és director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), creat el desembre del 2005 i vinculat a la UPC. El 2001 va ser guardonat amb la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des del 2006 i és membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El 2006 va rebre el premi Ciutat de Barcelona en l’àrea de recerca tecnològica.
També ha estat vicepresident de la Societat Europea de Biomaterials (European Society for Biomaterials), editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine i és o ha estat membre del comitè editorial de diverses revistes científiques. Les principals àrees d’investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l’enginyeria de teixits per a l’aplicació a la medicina regenerativa.

Josep A. Planell