Presentació de la 7a edició del Higher Education in the World Report HEIW7

10

des.

Lloc

Barcelona

Afegeix al calendari 2019-12-10 08:00:00 2019-12-10 08:00:00 Presentació de la 7a edició del Higher Education in the World Report HEIW7 Under the title 'Humanities and Higher Education: generating synergies between Science, Technology and Humanities', the 7th edition of the HEIW report focuses on the future of the humanities and the relation between science and humanities in the 21st Century. Barcelona ACUP info@acup.cat Europe/Madrid public

Hi ha una preocupació creixent sobre el futur de les humanitats en el sistema d'educació superior i en les nostres societats en general. Estem vivint canvis i transformacions molt profunds a les nostres societats, com ara transformacions ambientals, científiques i tecnològiques i aspectes culturals d'un món global. Aquestes transformacions suposen grans reptes que cal abordar, i l'educació superior té un paper clau a l'hora de fer-ho. El diagnòstic, el debat i la proposta d'accions sobre aquests temes són necessaris si volem ser capaços de fer front als canvis actuals i futurs d'una manera democràtica i sostenible.

En relació amb aquest tema, GUNi va celebrar la Conferència Internacional sobre Humanitats i Educació Superior, que va comptar amb la participació de més de 160 assistents de 22 països del món law essay writing help. La Conferència es va concebre com una part integral del procés d'elaboració de la 7a edició del Higher Education in the World Report, que es publicarà el 28 de novembre de 2019 a Barcelona. L'informe ha comptat amb el suport dels següents comitès consultius locals i internacionals.

Entrada gratuïta. Places limitades. La inscripció i el programa estaran disponibles durant els propers mesos. 

El Higher Education in the World Report (HEIW) és una obra col·lectiva publicada com a part de la sèrie GUNi sobre el compromís social d'universitats. És el resultat d'una anàlisi global i regional de l'educació superior del món. Amb un tema específic triat per a cada edició, l'Informe reflecteix sobre els problemes i els reptes clau de l'educació superior i les seves institucions al segle XXI. Més de 380 autors renovats internacionalment de 67 països han contribuït en els informes GUNi. S'han distribuït 19.000 còpies en 130 països.